Høringer

NFU skriver høringsuttalelser på mange områder. Vi vil legge ut alle våre høringsuttalelser på denne siden. 

Høringsbrevene ligger under de forskjellige departementene på regjeringens nettsider

2013

Høring  Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning. 

Høring - Endring av inntaksregler til videregående opplæring Høringsbrevet finner du på www.udir.no


Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Rapport om "Avhør av særlige sårbare personer i straffesaker"

2012

Hørings -  NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørende omsorg

Tips noen om siden

Logg innFylkes - og lokallag