Jubileumskonferansen 2017

Jubileumskonferansen 2017

Jubileumskonferansen 2017

I år er det 50 år siden NFU ble stiftet. Det skal feires med en jubileumskonferanse fredag 27. og lørdag 28. oktober 2017, Quality hotel Edvard Grieg, Bergen.  Programmet er under bearbeidelse. Merk deg tid og sted allerede nå og følg med på våre facebook- og nettsider utover våren for mer informasjon om program og påmelding. 

Målgruppe: NFU medlemmer, politikere, kommunale og statlige etater, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Tips noen om siden

Logg innFylkes - og lokallag