Jubileumskonferansen 2017

Jubileumskonferansen 2017

Jubileumskonferansen 2017

I år er det 50 år siden NFU ble stiftet. Det skal feires med en jubileumskonferanse i Bergen.
Programmet er under bearbeidelse.
Merk deg tid og sted allerede nå og følg med på våre facebook- og nettsider utover våren for mer informasjon om program og påmelding.

Målgruppe: NFU medlemmer, politikere, kommunale og statlige etater, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Tips noen om siden

Logg innFylkes - og lokallag