Nytt styre i Lier, Røyken og Hurum

Etter flere år uten lokal aktivitet har Norsk Forbund for Utviklingshemmede igjen et fungerende lokallag i Lier, Røyken og Hurum. 

Lokallaget har nylig avholdt årsmøte for 2012 i LHL-huset i Lier.

 

Nytt styre i lokallaget er:

Leder: Morten Farstad, Nestleder; Bjørn Lesø, Studieleder; Irene Olsgård, Styremedlemmer; Knut Barder og Einar Lund Prestrud, og varamedlemmer: Cecilie Hage og Merete Holt.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en interesseorganisasjon av og for mennesker med utviklingshemming, deres familier og andre som er opptatt av utviklingshemmedes situasjon. NFU har 7.933 medlemmer og aktiviteter i hele landet.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er til for å gjøre hverdagen lettere for mennesker med utviklingshemming og familiene deres.
NFU er til både for deg som har en utviklingshemming selv – og for deg som er i familie med en person med utviklingshemming.

Vi mener kunnskap er viktig for at familiene skal få den støtten de trenger. Derfor gir vi veiledning og holder kurs for våre medlemmer. Vi har tilbud til foreldre i ulike faser av livet, til søsken, og til mennesker som selv har en utviklingshemming.

Kontakt informasjon finner du på www.nfunorge.no eller du kan kontakte lokallagsleder Morten Farstad på tlf: 90924479.

 

Med vennlig hilsen

Morten Farstad

Leder NFU Lier, Røyken og Hurum lokallag.

Tips noen om siden