Stord/Fitjar

Mange spennande aktivitetar i haust:

August

 

 

 

Styremøte 26.

September:

Bading 1. og 29.

 

Friluftsliv for alle 28?

Leir 23. Røde kors.

Styremøte 20.

Oktober:

Bading 27.

Kor?

 

Medlemsmøte 17.

Kultursamling 29.-30.

Styremøte 26.

November:

Bading 24.

Kor?

Datakurs

Tillitsmannnssamling 11.-12.

Starthjelpskurs  8.

Styremøte 22.

Desember:

Bading

Kor?

Grautfest 12.?

Styremøte/juleavslutning

Heile aktivitetskalendaren finn du her:

Stord/Fitjar v/ Evy Skogedal Postadresse: Havnahagen 19  5419  Fitjar Telefon: 95728343 E-post: evy.skogedal@haugnett.no