Aktiviteter i Bodø lokallag

Teatergruppa Paraply

Teatergruppa Paraply. Foto: Merete Hassel

Faste aktiviteter og arrangement:

Pizzatreff
Første mandag i hver måned er det pizzatreff på Orion fra kl 20.30.

Teatergruppe - HAR EN FORELØPIG PAUSE VÅR 2016
Teatergruppa Paraply øver på Gimle hver torsdag kl 18.00 - 19.30. Åpen primært for medlemmer fra 14 år. Gruppa ledes av dramapedagog Magnus Sivertsen Sørvig. Deltakeravgift. Drives av lokallaget. Kontaktperson Knut Harald Strand.

Grøtfest
Før jul møtes vi til grøtfest på 4H-gården og før sommeren er det grillfest ute på Vågønes.

Diverse kurs
En gang i året har vi arrangert matkurs . Av og til har vi datakurs eller andre kurs. I valgår inviterer vi til valgkurs.

Idrettstilbud
Mange av våre medlemmer deltar aktivt i Innstrandens Idrettslag med både svømming, bocca, teppecurling, ski og fotball. 

Noen er med i Bodø Gym & turn sitt tilrettelagte tilbud i Turngruppa.

Andre aktiviteter
Flere av medlemmene er med i fritidsklubben Basis på Gimle på torsdager. På sommeren arrangerer Bodø kommune Sommer sammen.

Ta kontakt om det er noe du kan tenke deg å være med på - som deltaker eller frivillig.

Tips noen om siden