Tillitsvalgte

Styre i NFU Hadeland lokallag

Leder Ranveig Berge
  ranveig.bahus.berge@gmail.com
  Arb.61313504/P.61325836/90757188
  Hadelandsveien 416
  2743 HARESTUA
Nestleder Raknerud, Marianne
  marianne.raknerud@hadeland-energi.net
  61326251/90658369
  Gransbråten 37 
  2750 Gran
Kasserer Mette Karlsrud
  Mette.Karlsrud@oppland.org; 
  93412331
  Øgardsbakka 23
  2750 Gran
Sekretær Beate Olimb Hval
  bohval@online.no
  97094964/61330001
  Søndre Ålsvei 319
  2750 Gran
Studieleder Arvid Drolsum
  arvid.drolsum@hadeland-energi.net
  61310489/95032439
  Bergstien 10
  3520 Jevnaker
Varamedlem Hilde Dammen
   
  Markatun 8
  2760 Brandbu
Styremedlem Elsa Petersen
  elspeter@online.no
  61330949
  Nordre Åsveg 222
  2750 Gran
Styremedlem Beate Olimb Hval
  bohval@online.no
  97094964/61 33 00 01
  Søndre Ålsvegen 319
  2750 Gran
Varamedlem Thor-Erik Linstad
  tel@cantor.no
  61329333/90899827
  Linlykkja 40
  2750 Gran

Tips noen om siden