Logo til ASVL

Advarer mot tiltak på anbud

Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL) advarer landets ordførere mot konsekvensene av arbeids- og sosialminister Robert Erikssons forslag om å åpne arbeidsmarkedstiltakene for anbudsutsettelse.

Anbud er ikke noe nytt. Det passer for eksempel godt når kommunen skal kjøpe inn renholdstjenester og asfalt. Men det passer ikke for attføringstjenester, skriver ASVL i brevet til landets ordførere.

I følge ASVL, kan konsekvensene av en anbudsutsettelse bli:

  • Kommunen kan bli stående uten et tilbud til de svakeste jobbsøkerne.
  • Kommuner med tynt befolkningsgrunnlag risikerer at få eller ingen tilbydere vil finne det kommersielt interessant å drive attføring i området.
  • Kommunens øvrige tjenestetilbud vil måtte rustes opp for å håndtere grupper som ellers ville fått et tilbud i vekst- og attføringsbedriften.
  • Kommunen mister verdifull kompetanse. Vekst- og attføringsbedriftens ansatte blir nødt til å finne seg jobb andre steder. 
  • Kommunen står i fare for å miste en viktig leverandør av varer og tjenester  

For de av kommunens innbyggere som trenger et attføringstilbud, vil anbud innebære:

  • Mindre hjelp til de svakeste. Kommersielle tilbydere vil konsentrere seg om de gruppene som er enklest og billigst å hjelpe. 
  • Mindre valgfrihet, ikke mer. Vekst- og attføringsbedriftene er forhåndsgodkjente leverandører av attføringstjenester. I et anbudsregime bortfaller denne muligheten til forhåndskontroll, og brukerne får tjenester fra tilbydere med dårligere kompetanse enn det som er ønskelig. 

 

Jens Petter Gitlesen

23 mai 2014

Tips noen om siden

Logg innFylkes - og lokallag