Bærum kommunes nettside

Positive signaler fra Bærum kommune

Bærum kommune varsler i dag at kommunen vil bruke tid for å finne best mulig løsninger på problemene som har oppstått i kjølvannet av Høyesteretts avlasterdom. NFU takker Bærum kommune for hensynsfull klokskap.

Ingen vil betvile at kommunene har fått store utfordringer i kjølvannet av Høyesterettsdommen den 23. juni som fastslo at en avlaster i Ålesund var å betrakte som kommunalt ansatt. Den 24. juni hadde norske kommuner plutselig noen tusen flere ansatte enn de var klar over på morgenen den 23. juni.

Men en trenger ikke bruke tid på å fortelle om alle utfordringene som dommen skaper. Både landet vårt og kommunene har vært gjennom større utfordringer tidligere. Vi bør heller fokusere på det å finne gode løsninger.

NFUs anliggende i denne saken er de 5888 barna som har privat avlastning i Norge. Til nå har sakens fokus vært på elefantene i norsk arbeidsliv, KS og Fagforbundet. Problemstillingen går inn i de markante skillelinjer langs høyre/venstre-aksen i Norsk politikk, – oppmykning av arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelse, ansettelsessikkerhet, lønns- og arbeidsforhold. Kommer avlasterdommen inn som en politisk stridssak langs denne aksen, så vet jeg ikke hvem som vinner. Men vi kan ta for gitt at de 5888 barna med avlastningsbehov, blir taperne.

Det er svært positivt at Bærum kommune vil bruke tid på å løse utfordringene som har oppstått. De fleste sakene vil nok kunne finne sin løsning. Blir det noen saker som ikke er løsbare, så vil kommunen komme i en uholdbar situasjon hvor de må velge mellom hvilke lovverk de skal bryte. En slik situasjon må løftes opp på nasjonalt nivå. Avhengig av saken art, vil ansvaret ligge i regjeringen hos Jan Tore Sanner som har ansvaret for landets kommuner og deres driftsbetingelser, Bent Høie som har ansvaret for helse- og omsorgslovgivningen eller Anniken Hauglie som har ansvaret for arbeidslivsreguleringene.

Jeg regner med at politikere i alle partier er enige i at barns rett til omsorgstjenester ikke skal innskrenkes, verken med begrunnelse i arbeidstakeres rettigheter eller kommuneøkonomi.

Les også:

Jens Petter Gitlesen

16 november 2016