Kurs- og studiearbeid

En viktig del av organisasjonsarbeidet er kurs- og studieaktivitet. Gjennom kursing får medlemmene først og fremst kunnskap. Samtidig skaper aktiviteten møteplasser og verksteder for utvikling av organisasjonen..

Finansiering

De viktigste inntektene for kurs- og studieaktivitet, er tilskudd fra vårt studieforbund, Studieforbundet Næring og Samfunn, og egenandel fra deltakerene.

Opplysninger om hva som kreves for å få støtte til kurs, om studieplan og dokumentasjon, samt retninglinjer og tilskuddsatser, se vedlagte link under.

Nærmere informasjon innhentes på Studieforbundet Næring og Samfunn sin hjemmeside.

Tips noen om siden

Logg innFylkes - og lokallag