Lokallagets styre

Styret i NFU Hallingdal lokallag består av

Leder   Bjarne Juvhaugen
Postadresse
Boks 19
    3541 NESBYEN
Mobil   93 40 37 53
E-post   bjarne.juvhaugen@hotmail.com
     
Styremedlem   Liv Bjørkedokken
Postadresse   Åsgardane
    3550 GOL
Mobil   97 16 94 73
E-post   liv.bjorkedokken45@gmail.com
     
Styremedlem   Ole Engebret Haugo
Postadresse   Bergheim
    3540 NESBYEN
Mobil   41 04 66 85
E-post   aasehaugo@hotmail.com
     
Styremedlem   Elin Møllerplass
Postadresse   Robru
    3550 GOL
Mobil   90 88 88 80
E-post   elin-moe@online.no
     
Styremedlem   Solveig Brønstad Rust
Postadresse   Nordre Øygardsveg
    3550 GOL
Mobil   99 23 86 11
E-post   solveig.rust@c2i.net
     
Styremedlem   Bente K Stuen Lagmandokk
Postadresse   Alfarvegen
    3540 NESBYEN
Mobil   95 12 82 86
     
1. varamedlem   Gunnar Myhren
Postadresse   3550 GOL
     
2. varamedlem   Liv Mohagen
Postadresse   3550 GOL

Tips noen om siden

Logg innFylkes - og lokallag