Lokallagets styre

Styret i NFU Lier, Røyken og Hurum lokallag består av

Leder Morten Farstad
Postadresse   Smedbakken 6
    3475 SÆTRE
Tlf   32 79 64 42
Mobil   90 92 44 79
E-post   mortfar@gmail.com
     
Studieleder   Irene Olsgård
Postadresse   Bakkeløkka 12A
    3490 KLOKKARSTUA
Mobil   48 60 79 65
E-post   ireneolsgard@gmail.com

   
Nestleder   Bjørn Lesjø
Postadresse   Lahelldammen 1
    3400 LIER
Mobil   91 54 85 31
E-post   b-lesj@online.no
alflesjo@online.no
 
Kasserer   Knut Barder
Postadresse   Langsethveien 43
    3475 SÆTRE
Mobil   91 16 76 27
E-post   knut.barder@bfk.no

 

Styremedlem   Einar Lund Prestrud
Postadresse   Barlindåsen 13
    3475 SÆTRE
Mobil   92 04 52 18
E-post   einarliv@frisurf.no

1. varamedlem Cecilie Hage
Postadresse Brøholtskogen 24
3430 SPIKKESTAD
Mobil 90 67 90 73
E-post Cechag2@online.no

2. varamedlem Merete Holtet
Postadresse Granliveien 25
3440 Røyken
Mobil 98 04 12 30
E-post erholt2@online.no

Revisor   Aase Hansen Løkkebø
Postadresse   Hestehoven 1c
    3490 KLOKKARSTUA
Mobil   90 78 16 17
E-post   aase.lokkebo@drmk.no

Tips noen om siden

Logg innFylkes - og lokallag