Årsmelding 2015

ÅRSMELDING for året 2015

 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 

Lokallag: Gjøvik     

 

Fylkeslag: Oppland                

 

 

Navn på kommune: Gjøvik         

 

Styrets sammensetning:

 

Da årsmøtene avholdes på våren, må både styret som ble valgt på årsmøtet året før (2014) og som satt fram til årsmøtet i 2015, samt det styret som ble valgt på årsmøtet i 2015 og satt fram til årsmøtet i 2016, være nevnt i årsmeldingen.

 

Styret som satt i 2014 frem til årsmøtet i 2015. Dato for valg: 12/2-2014

Leder:                        Geir Kjelstad

Studie/nestleder:    Hedda Døssland

Sekretær:                  Vivi Meyer Ringstad

Styremedlem:          Tom E. Henriksen 

Styremedlem:          Naomi Mukantunzi

Varamedlem:           Rolf-Gunnar Smistad

Varamedlem:           Trond Aarseth

Varamedlem:           Ellen Johanne Narum Fodnestøl

 

Valgkomite:              Marit Smistad

                                   Edny Blokkum Kjelstad

 

Revisor:                    Bjug Ringstad

 

 

Styret som satt i 2015 frem til årsmøtet i 2016: Dato for valg: 18/2-2015

Leder:                        Geir Kjelstad

Studie/nestleder:    Hedda Døssland

Sekretær:                  Ellen Johanne Narum Fodnestøl

Styremedlem:          Tom E . Henriksen

Styremedlem:          Naomie Mukantunzi

Styremedlem:          Trond Aarseth        

Varamedlem:           Rolf-Gunnar Smistad

Varamedlem:           Kari Flagstad

 

Valgkomite:              Vivi Meyer Ringstad

                                   Edny Blokkum Kjelstad

 

Revisor:                    Bjug Ringstad

 

 

 

Møter – aktiviteter – arrangementer:

 

Styremøter: Gjøvik lokallag har avholdt 3 styremøter i perioden: 26. januar, 12. mars, og 1. september.

 

Aktuelle/spesielle saker:

 

NFU skrev brev til Gjøvik kommune angående varmtvannstrening i Tranberghallen for skoleåret 2015-2016. Brukerne på Gjøvik Aktivitetssenter var planlagt utelatt fra denne treningen. Saken løste seg, og Gjøvik Aktivitetssenter ble også dette skoleåret tilbudt svømmetrening.

 

Brev til Gjøvik kommune om tjenesteyting til yngre med funksjonsnedsettelser i omsorgsboliger. Svaret fra Gjøvik kommune var i samsvar med våre ønsker. Dette vil bli fulgt opp framover.

 

NFU deltok  med stand i gågata på Frivilligdagen den 12. september.

 

 

Medlemsmøter:

 

NFU Gjøvik lokallag arrangerte julebord på Strand Hotell den 3. desember, i samarbeid med Gjøvik kommune, kultur og fritid.

 

 

Kurs- og studievirksomheten

 

Medlemstreff:

 

Planlagt gjennomført i november, men ble av forskjellige årsaker flyttet til  20. januar 2016.

 

Deltakelse i kurs arrangert av andre:

 

Det var som vanlig god deltagelse fra medlemmer i lokallaget, til Fylkeslagets kurs på Fagernes i vår, (Rettigheter, fysisk aktivitet, dans og drama, politiarbeid) og Spåtind i høst (Friluftsliv).

 

 

Medlemmer som har tillitsverv på fylkesplan og sentralt plan

 

Her nevnes medlemmer som sitter i fylkesstyret, i ulike utvalg som fylkeslaget har,

og medlemmer som er i Landsstyret eller i sentrale utvalg i NFU.

 

Fylkesstyret: Hedda Døssland, studieleder og Marit Smistad, valgkomite til årsmøte 2015. Edny Blokkum Kjelstad, styremedlem, valgt på årsmøte 2015.

 

NFU sentralt: Bjug Ringstad er nestleder i landsstyret.

 

 

 

Eksterne råd og utvalg:

 

Rådet for funksjonshemmede: Hedda Døssland, Edny Blokkum Kjelstad, vara.

Hjelpemiddelsentralens brukerutvalg: Kari Flagstad

 

SAFO innlandet: Hedda Døssland, varamann til styret HD.

 

Prosjekt for innføring av selvbestemmelse og brukermedvirkning for personer med utviklingshemming innen helse og omsorg i Gjøvik kommune:

Hedda Døssland (Rådet for funksjonshemmede),  Kari Flagstad (NFU)

 

Deltakelse i møter m.v.

 

De som er medlemmer i råd, utvalg og de som sitter med verv i fylkeslaget og sentralt, har deltatt på en rekke møter, uten at det foreligger en fullstendig oversikt over dette.

 

Madshus skifestival på Øverby 13. februar: Hedda

 

Boligmøte med Gjøvik kommune, 23. mars: Hedda, Naomie,  Rolf-Gunnar

 

Delegater på årsmøtet i fylkeslaget, Fagernes 19. april:

Rolf-Gunnar Smistad, Marit Smistad, Naomie Mukantunzi, Edny Blokkum Kjelstad, Ingeborg Myran, Tom Henriksen, Kari Flagstad

 

Økonomi:

 

Status over den økonomiske stillingen: Se vedlagt regnskap

 

Antall medlemmer:

 

Medlemmer pr. 01.01.2015.: 67                                               

Medlemmer pr. 31.12.2015.: 68

 

 Vi har fått 6 nye medlemmer, men dessverre har noen også meldt seg ut.                                                    

 

Sted: Gjøvik

Dato:  22. februar 2016

 

 

 

 

Enten leder, eller to styremedlemmer må signere.

 

 

__________________________                                            _________________________

Underskrift leder/styremedlem                                             Underskrift styremedlem

Tips noen om siden

Logg innFylkes - og lokallag