Referat Årsmøte 2016

ÅRSMØTE 2016

 REFERAT

SAK 1: Konstituering av årsmøtet

  • Godkjenning av innkalling

            Godkjent

 

  • Valg av møteleder

            Tom E. Henriksen

 

  • Valg av referent

            Geir Kjelstad

 

  • Valg av to til å underskrive protokollen

            Naomie Mukantunzi

            Rolf-Gunnar Smistad

 

SAK 2: Godkjenning av årsmelding

 

            Godkjent

 

 

SAK 3: Godkjenning av årsregnskap

 

            Godkjent

 

Sak 4: Innkomne saker

 

            Ingen saker er kommet inn.

 

Sak 5: Vedtak av arbeidsprogram for årsmøteperioden.

 

            Vedtatt

 

Sak 6: Valg

  • Valg til lokallagets styre (Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet - kandidatene er spurt på forhånd)

            Leder               Geir Kjelstad                 ikke på valg

            Studie/nestleder           Hedda Døssland                       2 år

            Styremedlem    Rolf-Gunnar Smistad    2 år

            Styremedlem    Tom E. Henriksen        ikke på valg

            Styremedlem    Bjug Ringstad              2 år

            Varamedlem     Kari Flagstad                ikke på valg

            Varamedlem     Naomie Mukantunzi      2 år

            Valgkomite       Vivi Ringstad og Edny Blokkum Kjelstad

            Revisor            Trond Aarseth

 

  • Valg av representanter til årsmøtet i NFU Oppland fylkeslag

            Geir, Hedda, Rolf-Gunnar, Bjug, Kari, Naomie, Trond

            Vara; Vivi, Ingeborg

  • Forslag til kandidater til tillitsverv i fylkesstyret

            Ingen forslag, Valgkomiteen jobber med saken

  • Nominasjon av landsmøteutsendinger med vararepresentanter

            Årsmøtet foreslår at fylkesstyret er landsmøteutsendinger

 

            Naomie Mukantunzi            Rolf-Gunnar Smistad

Tips noen om siden

Logg innFylkes - og lokallag