Prosjektene

I denne perioden har vi seks ulike prosjekter.

Organisasjonsutvikling i NepalMøte

NFU har vært i Nepal siden 2004 og et av hovedmålene for vårt samarbeid har vært å samle foreldreorganisasjonene ute i distriktene til en felles nasjonal organisasjon slik at de skal stå sterkere sammen i dialog med myndighetene. Parents Federation for Persons with Intellectual Disabilities (PFPID) ble etablert i 2011, og nå er fokuset på kapasitetsbygging av organisasjonen. Vi har opplæring av ansatte og styremedlemmer, vi etablerer flere lokallag og fylkeslag der vi gir informasjon til foreldre, og vi driver lobbyarbeid overfor lokale og nasjonale myndigheter.

Organisasjonen kan kontaktes direkte: gfpid.np@gmail.com

 

Organisasjonsutvikling på ZanzibarGutt

Samarbeidet med Zanzibar Association for Persons with Developmental Disabilties (ZAPDD) startet i 2004. Her jobber vi med å lære personer med utviklingshemninger å være aktive i egen organisasjon og i eget samfunn. Et annet fokus er inkluderende utdanning. I tillegg tilrettelegger vi for opplæring av ansatte og styremedlemmer, og til utvikling av styringsdokumenter i organisasjonen.

Organisasjonen kan kontaktes direkte: zapddzanzibar@yahoo.co.uk

 

Inkluderende utdanning på Zanzibar

Også dette samarbeidet startet i 2004, der 20 skoler ble med på et pilotprosjekt støttet av Operasjon Dagsverk og NFU. Pilotprosjktet ble vellykket, og nå tilbyr 86 skoler på Zanzibar inkluderende utdanning. 4300 med spesielle behov får utdanning. Dette har vi fått til gjennom et tett samarbeid mellom vår partnerorganisasjon ZAPDD, utdanningsmyndighetene og helsemyndighetene.

Prosjektleder kan kontaktes direkte: Juma Salim Ali jusal15@hotmail.com

 

Organisasjonsutvikling i Malawi

Samarbeidet med Parents of Disabled Children Association of Malawi (PODCAM) startet i 2004. Den gangTo gutter bestod PODCAM av en liten gruppe foreldre som hadde barn med utviklingshemning. I dag er PODCAM en demokratisk organisasjon med 13250 medlemmer organisert i 178 lokallag i 21 distrikter over hele Malawi. Samarbeidet mellom NFU og PODCAM dreier seg om opplæring av foreldre i hvordan de kan jobbe for rettighetene til barna sine, bekjempe negative holdninger gjennom bevisstgjøring, drive interessepolitisk arbeid ovenfor myndighetene. I tillegg linker vi foreldre til mikrofinansinstitusjoner og andre tjenesteytende organisasjoner slik at de får tilgang til små lån og andre nødvendige tjenester.

Organisasjonen kan kontaktes direkte: info@podcam.org

 

Lokalbasert rehabilitering i Zambia

I Zambia samarbeider NFU og Norges Handikapforbund med både myndigheter og funksjonshemmedeorganisasjoner. Samarbeidet begynte i 2008 med en stor kartlegging av tilbud og tjenester for funksjonshemmede i landet. Nå jobber Opportunity Zambia med opplæring av funksjonshemmedeorganisasjoner og tilrettelegging for felles interessepolitisk arbeid på nasjonalt nivå. Målet er å øke profesjonaliteten, effektiviteten og samhandlingen i sektoren. Samtidig støtter vi myndighetene i etableringen av et pilotprosjekt på lokalbasert rehabilitering. Ambisjonen er at dette skal oppskaleres til et nasjonalt program for å hjelpe funksjonshemmede og deres familier i sine lokalsamfunn.

Opportunity Zambia kan kontaktes direkte: opportunityzambia@yahoo.com 

 

Inclusion AfricaGlade mennesker

Inclusion Africa er et regionalt prosjekt med medlemsorganisasjoner fordelt over hele Afrika. Inclusion International består av fem regionale undergrupper, der Inclusion Africa er en av dem. De har 19 medlemsland, som sammen jobber for å oppfylle rettighetene til mennesker med utviklingshemning.

Kontaktpersonen for Inclusion Africa i Inclusion International er: Manuela Hasselknippe manuela.rorfeldt@gmail.com

Tips noen om siden