Helse og omsorg

Mennesker med utviklingshemning skal ha tilgang på de samme helsetjenester som resten av befolkningen. Helsetjenestene omfatter både de kommunale helsetjenestene som almenlege, hjemmesykepleie og helsestasjonstjenester og spesialisthelsetjenesten.

Med ansvarsreformen fra 1991 ble det viktig å beholde og styrke den delen av helsetjenesten som hadde kompetanse i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemning, blant annet ble habiliteringstjenesten opprettet som en en del av spesialisthelsetjenesten i alle fylker i 1991. Les mer om rettighetene her.

Omsorg 2020 - Regjeringens satsing på omorgsfeltet

Omsorg 2020 presenterer regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet sammen med konkrete tiltak i oppfølgingen av Meld.St.29 (2012–2013) Morgendagens omsorg, jf. Innst. 447 (2012–2103) i et samlet dokument med praktiske opplysninger og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere.

Du finner dokumentet her 

Hefte infridde mål eller brutte versjonerRapport om levekår fra Tøssebro

I en rapport ("Innfridde mål eller brutte visjoner?") presenterer forfatterne Jan Tøssebro og Sylvia Sødestrøm noen hovedtrender i utviklingen av utviklingshemmedes levekår og tjenester, ut fra en serie undersøkelser fra 1989 til 2010. Noen positive tegn, men et totalbilde som peker i en helt annen retning.

Hele rapporten finner du på NAKUs hjemmeside.

Tips noen om siden