Stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV)

Stortingspolitikere vil har barn ut fra sykehjem

"Barn har rett til familieliv og trygghet. De har rett til å få leve sammen med foreldrene sine", skriver stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) sitt forslag som vil forhindre at barn må være på sykehjem.
John Peter Hernes, Stavanger Høyre

Stavanger Høyre sier nei til gratis SFO etter 4. trinn

John Peter Hernes, Stavanger Høyre, sier nei til gratis SFO for barn med spesielle behov etter 4. trinn. Kari Nessa Nordtun, Stavanger Arbeiderparti, går inn for gratis SFO.
Ingvild Østerby

Stavanger kommune krever ulovlig betaling

Stavanger kommune har ikke lov til å ta betalt for skolefritidsordningen etter 7. klasse. Begrunnelsen er at skolefritidsordning kun finnes fra 1. til 4. trinn, for barn med funksjonsnedsettelser finnes ordningen fra 1. til 7. trinn. Kommunen kan ikke ta betalt for en skolefritidsordning som ikke finnes, sier juridisk rådgiver Ingvild Østerby.
Hurum kommune

Ulovlig bruk av tvang i Hurum kommune

Helsetilsynet avdekket ulovlig tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning i Hurum kommune. Helsetilsynet avdekte også at hverken omsorgstjenestene eller helseoppfølgingen var forsvarlig.
Mor og barn

SFO bør være gratis etter 4. klasse

Stavanger kommune krever foreldrebetaling for barn med funksjonsnedsettelser gjennom hele skolegangen. Velferdsstatens prinsipp bygger på å kompensere for funksjonsnedsettelser. I Stavanger påføres foreldre til barn med spesielle behov kostnader som andre ikke påføres.
Nord universitet

Studietilbud tilrettelagt for personer med utviklingshemning

Nord Universitet har utarbeidet et studietilbud tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Kommer finansieringen på plass, vil studiet starte opp høsten 2018.
Birkenes sykehjem

Barn på sykehjem

En ny trend sprer seg. Barneavlastning etableres på kommunale sykehjem. Birkenes kommune gjør nå klart en del av sykehjemmet for å ta i mot barn. Klepp kommune har hatt barn på sykehjemmet i lang tid.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU?

Oppnevning av verge

NFU har fått medhold i en klage vedrørende valg av verge. Statens sivilrettsforvaltning har omgjort eget vedtak.

Brosjyrer på ulike språk

NFU jobber for rettighetene til alle mennesker med utviklingshemning som bor i Norge, uavhengig av etnisitet. Derfor har vi laget informasjonsbrosjyrer på engelsk, arabisk, somali, urdu og samisk.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter"
En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre.