Bodø lokallag

Velkommen til Bodø lokallag av NFU

Organisasjonens virksomhet bygger på at mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske.

Bodø lokallag tar tak i saker som har betydning for oss i hverdagen. Våre medlemmer er opptatt av blant annet skole, arbeid, bolig og fritid. Hvilke tilbud har kommunen? Hvilke beslutninger tar politikerne? 

Lokallaget har flere arrangement og aktiviteter for medlemmene, f.eks teatergruppe, pizzatreff og ulike kurs og temamøter.Vi har årsmøte i mars og jevnlige styremøter.

Matkurs på Bodin 
Matkurs på Bodin Foto: Merete Hassel

Styret som ble valgt på årsmøtet i 2016

Merete Hassel, leder,  Astrid Haavik, kasserer,  Liv Idun Alstad, studieleder,  Synne Strand Rønning, styremedlem,  Inger Elisabeth Karlsen, sekretær og  Anita Tymi. styremedlem.

Lokallaget har ca 110 medlemmer pr årsmøte 2016 og vi tar gjerne imot deg også! 

Innmeldingsskjema NFU

Ta gjerne kontakt med leder eller noen i styret.

Bodø lokallag av NFU v/ Merete Hassel Postadresse: Postboks 925  8001   BODØ Telefon: 41221224 E-post: hassel.merete@gmail.com Annet: Org.nr. 984 948 719 – må oppgis når du velger oss som grasrotmottaker www.nfunorge.org

Tips noen om siden

Ingen aktiviteter funnet